بررسی صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات دریایی سینا

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

تاریخچه. 2

ماموریت و چشم انداز. 2

خدمات.. 3

فصل دوم. 4

فصل سوم. 17

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 18

فصل چهارم. 25

نسبت های مالی.. 26

فصل پنجم.. 32

سیستم های اطلاعاتی.. 33

استفاده از این سیستم ها و بهره مندی از مزایای آنها 34

تغییر یک مرتبه ای همه چیز. 35

مضامینی در قبال مزایای رقابتی.. 36

فصل ششم.. 38

حسابداری بازرگانی.. 39

ویژگی‌های رشته حسابداری بازرگانی(فنی وحرفه ای - زمینه خدمات) 39

زمینه‌های شغلی و بازار کار. 39

عنوان دروس تخصصی و عمومی در دوره هنرستان(۲سال) 40

دروس تخصصی.. 40

سال اول هنرستان. 40

دروس کاردانی پیوسته. 41

دروس کارشناسی.. 42

تعریف حسابداری با گرایش دولتی.. 43

تعریف حسابداری با گرایش مالیاتی.. 43

فصل هفتم.. 45

اظهارنامه مالیاتی.. 46

ماليات بر ارزش افزوده 46

تعريف ماليات بر ارزش افزوده 48

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده 48

شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده 50

معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده 51

آستانه معافیت.. 51

رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض... 52

تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده 52

فصل هشتم.. 53

خلاصه. 54

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

سینا.zip
3 مگابایت