پروژه آماری مصرف سیگار

روش کار

جدول فراوانی

تجزیه و تحلیل داده ها 

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی و چند بر

نمودار دایره ای

نمودار ساقه و برگ

نمودار جعبه ای

میانگین

واریانس

ضریب تغییرات

نتیجه گیری 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت 
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

6,000 تومان

amar sigar.zip
91 کیلوبایت