بررسی صورتهای مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان

Contents

فصل اول. 1

تاريخچه. 2

تصويب نامه هيئت وزيران. 3

آشنايي با سازمان نظام مهندسي ساختمان. 3

فصل دوم. 6

فصل سوم. 21

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 22

فصل چهارم. 29

تحلیل نسبت های مالی: 30

- روشهاي تجزيه وتحليل نسبتهاي مالي : 42

فصل پنجم. 45

سیستم های اطلاعاتی. 46

استفاده از این سیستم ها و بهره مندی از مزایای آنها 47

تغییر یک مرتبه ای همه چیز. 48

مضامینی در قبال مزایای رقابتی. 49

فصل ششم. 51

لیست دروس تخصصی حسابداری.. 52

حسابداری مالی.. 53

تعریف کلی از حسابداری مالی.. 53

حسابداری صنعتی.. 53

حسابرسی.. 55

بورس واوراق بهادار. 55

نرم افزار رافع 7. 55

حسابداری مالیاتی.. 55

انواع مالیات.. 56

مالیات مستقیم و غیرمستقیم. 56

مالیات مستقیم. 56

مالیات غیرمستقیم. 56

تعریف حسابداری دولتی: 57

کاربرد حسابداری دولتی: 57

اقتصاد خردوکلان ، تنظیم وکنترل بودجه. 58

بودجه. 59

چرا ما بودجه تولید می‌کنیم. 59

فصل هفتم. 60

مالیات.. 61

تعریف مالیات.. 61

انواع مالیات.. 62

مالیات مستقیم. 62

مالیات غیر مستقیم. 62

دیدگاهها در خصوص مالیات.. 63

فصل هشتم. 64

خلاصه. 65

خلاصه تحقیق. 65

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

نظام مهندسی.zip
4 مگابایت