بررسی صورتهای مالی شرکت لبنیات پاک

 

فهرست مطالب

فصل اول : 8

معرفی  شرکت.. 8

تاریخچه شرکت : 9

اهداف و استراتژی: 10

محصولات : 11

فصل دوم  : 13

گزارشگری حسابرسی شرکت.. 13

مفهوم گزارشگری حسابرسی : 14

انواع اظهار نظر حسابرسی. 16

فصل سوم : 30

تحلیل مالی شرکت ها 30

سرمايه گذاري  و انواع آن : 31

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 36

صورت سود وزیان. 38

فصل چهارم : 46

تحلیل صورت های مالی 46

فصل چهارم. 47

فصل پنجم  : 53

سیستم های اطلاعاتی 53

سیستم اطلاعات حسابداری.. 54

فصل ششم  : 59

دروس تخصصی حسابداری. 59

دروس تخصصی حسابداری.. 59

بورس واوراق بهادار 63

حسابداری مالیاتی. 63

انواع مالیات.. 63

فصل هفتم : 67

اظهارنامه مالیاتی. 68

ماليات بر ارزش افزوده. 68

مقدمه. 68

 

ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده 68

تعريف ماليات بر ارزش افزوده 70

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده. 70

معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده 72

آستانه معافیت.. 72

رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض... 73

تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده 73

فصل هشتم 76

فصل هشتم : 77

خلاصه تحقیق. 77

منابع : 78

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

لبنیات پاک.zip
6 مگابایت