بررسی صورت های مالی سازمان مخابرات

فهرست مطالب

فصل اول. 1

تاریخچه. 2

انتقال مالکیت.. 2

خدمات.. 3

انتقادها 3

فصل دوم. 5

فصل سوم. 16

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 17

فصل چهارم. 25

فصل پنجم. 28

سیستم های اطلاعاتی مدیریت.. 28

تعريف سيستم اطلاعات.. 29

- مزاياي استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات.. 33

- انواع سيستم‌هاي اطلاعات.. 34

عناصر تأثيرگذار بر سيستم‌هاي اطلاعات.. 34

معماري سيستم‌هاي اطلاعات.. 35

كاربرد سيستم‌هاي اطلاعات.. 36

فصل ششم. 39

دروس تخصصی حسابداری.. 40

فصل هفتم. 47

تعریف.. 48

محاسبه مالیات در ایران. 48

اظهارنامه مالیاتی در ایران. 48

اشخاص حقیقی و حقوقی ایی که میبایست نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. 50

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی. 52

تعریف سال مالیاتی. 52

فصل هشتم. 53

خلاصه تحقیق. 54

منابع : 55

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

مخابرات.zip
3 مگابایت