پروژه وب سایت فروش اینترنتی

مقدمه                                                        ................................................................. 1

فصل اول - تجارت الكترونيك                           ................................................................. 2

فصل دوم - شناسايي سيستم                           ............................................................... 14

2-1- امكان سنجي و نياز سنجي                      ............................................................... 14

2-2- مراحل انجام كاري                                 ............................................................... 19

2-3- تعيين وظايف و نقشه سايت                     ............................................................... 21

2-4- پايگاه داده ها و ERD                          ............................................................... 23

2-5- طراحي سيستم و DFD ها                    ............................................................... 33

فصل سوم- ابزارهاي مورد استفاده در انجام اين پروژه.......................................................... 43

3-1-    ASP.NET                                  ............................................................... 44

3-2- پايگاه داده SQL                              ............................................................... 48

فصل چهارم- كدها و توابع مهم برنامه                ............................................................... 51

4-1- كد هاي مربوط به رفتن به صفحات ديگر    ............................................................... 51

4-2-  كد هاي مربوط به اتصال برنامه به پايگاه داده SQL........................................... 52

4-3-  باز كردن پايگاه داده انجام عمليات و بستن پايگاه داده......................................... 54

4-4-  استفاده از اطلاعات داخل DS                ............................................................... 54

4-5-  مقابله با خطا ها                                   ............................................................... 55

4-6- دستورات مربوط به Sign in            ............................................................... 56

4-7- كدهاي مربوط به ثبت نام كاربر                ................................................................ 61

4-8- ابزار مربوط به صفحه Product               ............................................................... 63

4-9- كدهاي زمان اجراي صفحه Product   ........................................................ 67

4-10- كدهاي مربوط به انتخاب گروه در صفحه Product  .............................................. 69

4-11- كدهاي مربوط به جستجو در صفحه         ............................................................... 70

4-12- كدهاي مربوط به انتخاب محصول           ............................................................... 72

4-13كدهاي مربوط به صفحه بارگذاري صفحه Order ........................................... 74

4-14- كدهاي مربوط به دكمه ADD در صفحه Order...................................... 77

4-15- كدهاي مربوط به تاييد و خريد سفارشات در صفحه Orders ................................. 79

4-16- كدهاي مربوط به دكمه تاييد خريد در صفحه CheckCredits   ............. 80

فصل پنجم- نحوه كار با سايت                          ............................................................... 87

فصل ششم- جمع بندی و نتیجه گیری              ............................................................. 105

منابع                                                          .............................................................. 106

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت 
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

 

13,000 تومان

پایان نامه وب سايت فروش اينترنتي 63 ص.zip
4 مگابایت