بررسی صورتهای مالی شرکت داروسازی کوثر

تاريخچه: 9

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 32

تعریف سیستم. 48

سیستم حسابداری.. 49

پردازش داده ها 50

ستاده ها 50

نمونه ای از یک سیستم حسابداری برای واحدتجاری.. 51

نقطه اشتراک سیستم های حسابداری.. 52

حسابداری بازرگانی. 55

ویژگی‌های رشته حسابداری بازرگانی(فنی وحرفه ای - زمینه خدمات) 55

زمینه‌های شغلی و بازار کار. 55

عنوان دروس تخصصی و عمومی در دوره هنرستان(۲سال) 56

دروس تخصصی.. 56

سال اول هنرستان. 56

دروس کاردانی پیوسته. 57

دروس کارشناسی.. 58

تعریف حسابداری با گرایش دولتی. 58

تعریف حسابداری با گرایش مالیاتی. 59

فصل هفتم.. 61

اظهارنامه مالیاتی. 62

ماليات بر ارزش افزوده 62

تعريف ماليات بر ارزش افزوده 64

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده 64

شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده 65

معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده 67

آستانه معافیت.. 67

رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض.. 68

تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده 68

خلاصه  70

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

داروسازی کوثر.zip
2 مگابایت