بررسی صورتهای مالی شرکت پاکسان

فهرست مطالب

فصل اول : 6

معرفی  شرکت.. 6

فصل دوم  : 11

گزارشگری حسابرسی شرکت.. 11

فصل سوم. 17

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 18

فصل پنجم : 25

سیستم های اطلاعاتی.. 25

تعریف سیستم. 26

سیستم حسابداری.. 27

پردازش داده ها 28

ستاده ها 28

نمونه ای از یک سیستم حسابداری برای واحدتجاری.. 29

نقطه اشتراک سیستم های حسابداری.. 30

فصل ششم : 32

دروس تخصصی حسابداری.. 32

دروس تخصصی حسابداری.. 33

تعریف.. 41

محاسبه مالیات در ایران. 41

اظهارنامه مالیاتی در ایران. 41

اشخاص حقیقی و حقوقی ایی که میبایست نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. 43

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی. 44

تعریف سال مالیاتی. 44

خلاصه تحقیق. 50

منابع : 51

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

شرکت پاکسان .zip
3 مگابایت