بررسی صورتهای مالی شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

تاریخچه شرکت... 1

تاریخچه شرکت.. 2

شرکت تراکتورسازی ایران. 2

فعالیت‌های داخل کشور. 2

نمایندگی‌های خارج از کشور. 2

محصولات.. 3

شرکت‌های تابعه. 4

برند شرکت تراکتورسازی ایران. 4

بررسی اجمالی شرکت.. 6

تاريخ افزايش سرمايه. 6

تغييرات سرمايه. 6

ترکیب سهامداران: 7

بررسی روند قیمت هر سهم تراکتورسازی در سال 86: 7

پیش بینی EPS سال 85 و 86: 8

فصل دوم. 9

گزارش حسابرسی.. 9

صورت های مالی حسابرسی شده. 10

فصل سوم. 16

نسبت های مالی.. 16

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی.. 17

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی.. 19

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 20

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی.. 21

نسبت بازده ارزش ویژه(Return on Net Worth Ratio): 22

نسبت جاری.. 24

فصل چهارم. 26

حسابداری صنعتی.. 26

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست ؟. 27

کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست ؟. 27

حسابداری صنعتی. 27

طبقه بندی هزینه‌ها 29

هزینه تبدیل : 31

انواع موجودی‌ها در شرکت‌های تولیدی.. 33

سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای.. 34

هزینه‌های واقعی سربار کارخانه. 35

تسهیم هزینه‌ه ای واقعی دوایر خدماتی به دوایر تولیدی در هزینه‌یابی واقعی. 35

سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای.. 35

معادل آحاد تکمیل شده 37

گزارشات برون سازمانی در مؤسسات تولیدی.. 39

فرآیند تخصیص و تسهیم هزینه‌های سربار. 39

مبانی تسهیم ثانویه سربار. 40

سربار پیش بینی شده 41

مفهوم اضافه کسر جذب سربار. 42

روشهای تسهیم ثانویه سربار. 43

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

تراکتورسازی.zip
361 کیلوبایت