بررسی صورتهای مالی شرکت لبنیات کالبر

فهرست مطالب

فصل اول. 9

تاريخچه: 9

اهداف و استراتژی.. 9

. 13

فصل دوم. 14

گزارش حسابرسی.. 14

. 24

فصل سوم : 25

تعریف سرمایه گذاری و انواع سرمایه گذاران. 25

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 30

. 38

فصل چهارم. 39

فصل پنجم. 46

تعریف سیستم. 46

سیستم حسابداری.. 47

پردازش داده ها 48

ستاده ها 48

نمونه ای از یک سیستم حسابداری برای واحدتجاری.. 49

نقطه اشتراک سیستم های حسابداری.. 50

فصل ششم. 53

دروس تخصصی حسابداری.. 53

فصل هفتم. 61

تعریف.. 61

محاسبه مالیات در ایران. 61

اظهارنامه مالیاتی در ایران. 61

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی. 64

تعریف سال مالیاتی. 65

فصل هشتم : 67

خلاصه تحقیق. 67

منابع : 68

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

لبنیات کالبر.zip
5 مگابایت