پروژه کنترل از راه دور وسايل با استفاده از خط تلفن

فهرست مطالب 

فصل اول: تشريح پروژه ها

1-1-          پروژه اول...............................................................................................................................................10

1-1-1-   مشكلات....................................................................................................................................14

1-1-2-   مزايا...........................................................................................................................................14

1-2-           پروژه دوم................................................................................................................................................15

1-2-1-   مشكلات.....................................................................................................................................22

1-2-2-   مزايا............................................................................................................................................22

1-3-          پروژه سوم.................................................................................................................................................23

1-3-1-   مشكلات.....................................................................................................................................26

1-3-2-   مزايا...........................................................................................................................................26

1-4-          پروژه چهارم.............................................................................................................................................27

1-4-1-   مشكلات....................................................................................................................................30

1-4-2-   مزايا...........................................................................................................................................30

1-5-          پروژه پنجم...............................................................................................................................................31

1-5-1-   مشكلات....................................................................................................................................34

1-5-2-   مزايا...........................................................................................................................................34

1-6-          پروژه ششم...............................................................................................................................................35

1-6-1-   مشكلات....................................................................................................................................36

1-6-2-   مزايا...........................................................................................................................................36

1-7-          پروژه هفتم................................................................................................................................................37

1-7-1-   مشكلات....................................................................................................................................39

1-7-2-   مزايا..........................................................................................................................................39

1-8-          پروژه هشتم..............................................................................................................................................40

1-8-1-   مزایا............................................................................................................................................42

 

فصل دوم: خلاصه پروژه ها...................................................................................................................................................43

 

فصل سوم: پيوست................................................................................................................................................................46

                3-1- تصاوير.........................................................................................................................................................47

                3-2- منابع و ماخذ ............................................................................................................................................. 75

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت 
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

 

13,000 تومان

پایان نامه کامپیوتر کنترل وسائل خانگی از طریق خط تلفن 80 ص.zip
793 کیلوبایت