بررسی صورتهای مالی شرکت فولاد مبارکه

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

تاریخچه شرکت.. 2

فصل دوم. 3

فصل سوم. 13

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 14

فصل چهارم. 21

نسبت های مالی.. 22

بازده سرمایه گذاری.. 31

فصل پنجم.. 32

سیستم های اطلاعاتی. 33

استفاده از این سیستم ها و بهره مندی از مزایای آنها 35

تغییر یک مرتبه ای همه چیز. 35

مضامینی در قبال مزایای رقابتی. 36

فصل ششم.. 38

حسابداری بازرگانی.. 39

ویژگی‌های رشته حسابداری بازرگانی(فنی وحرفه ای - زمینه خدمات) 39

زمینه‌های شغلی و بازار کار. 40

عنوان دروس تخصصی و عمومی در دوره هنرستان(۲سال) 40

دروس تخصصی.. 40

سال اول هنرستان. 40

دروس کاردانی پیوسته. 41

دروس کارشناسی.. 43

تعریف حسابداری با گرایش دولتی.. 43

تعریف حسابداری با گرایش مالیاتی.. 43

فصل هفتم.. 45

مالیات.. 46

تعریف مالیات.. 46

انواع مالیات.. 47

مالیات مستقیم. 47

مالیات غیر مستقیم. 48

دیدگاهها در خصوص مالیات.. 49

فصل هشتم.. 50

خلاصه : 50

پیوست.. 53

 

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

فولاد مبارکه.zip
3 مگابایت