بررسی صورتهای مالی شرکت تولی پرس

فهرست مطالب

فصل اول : 8

معرفی  شرکت.. 8

تاریخچه شرکت : 9

موضوع فعالیت : 9

محصولات شرکت : 9

ترکیب سهامداران : 10

اطلاعات تماس : 11

فصل دوم  : 12

گزارشگری حسابرسی شرکت.. 12

فصل سوم : 22

تحلیل مالی شرکت ها 22

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 23

صورت سود وزیان. 25

فصل چهارم. 28

تحلیل نسبت های مالی: 29

- روشهاي تجزيه وتحليل نسبتهاي مالي : 42

فصل پنجم. 45

سیستم های اطلاعاتی. 46

استفاده از این سیستم ها و بهره مندی از مزایای آنها 47

تغییر یک مرتبه ای همه چیز. 48

مضامینی در قبال مزایای رقابتی. 49

فصل ششم. 51

لیست دروس تخصصی حسابداری.. 52

حسابداری مالی. 53

تعریف کلی از حسابداری مالی. 53

حسابداری صنعتی. 53

حسابرسی. 55

بورس واوراق بهادار 55

نرم افزار رافع 7. 55

حسابداری مالیاتی. 55

انواع مالیات.. 56

مالیات مستقیم و غیرمستقیم. 56

مالیات مستقیم. 56

مالیات غیرمستقیم. 57

تعریف حسابداری دولتی: 57

کاربرد حسابداری دولتی: 58

اقتصاد خردوکلان ، تنظیم وکنترل بودجه. 59

بودجه. 59

چرا ما بودجه تولید می‌کنیم. 59

فصل هفتم. 61

مالیات.. 62

تعریف مالیات.. 62

انواع مالیات.. 63

مالیات مستقیم. 63

مالیات غیر مستقیم. 63

فصل هشتم. 67

خلاصه تحقیق. 68

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

تولی پرس.zip
4 مگابایت